PROJECTEN

ADVISEUR HUISVESTING BIJ GGD IN AMSTERDAM-AMSTELLAND

In het samenwerkingsverband van de jeugdzorg Amsterdam-Amstelland verantwoordelijk voor het beheer en de projecten rondom de inrichting van Jeugdzorg locaties. Behartigen kwantitatieve en kwalitatieve behoeften voor JGZ-GGD en Stichting-OKT.

SENIOR OBJECTMANAGER BIJ RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Technisch beheer en onderhoud van specialties vastgoed in de Randstad. Diverse vervangings- en duurzaamheids-projecten. Opstellen meerjarenonder-houdsplannen (MJOP), kostenramingen, adviseren gebruikers en verbeteren dienstverlening van de leveranciers.

SENIOR ADVISEUR HUISVESTING BIJ MINISTERIE VAN FINANCIËN

Adviseren van de directie van het Ministerie van Financiën over het hybride werken na corona. Opstellen Plan van Aanpak, sparringpartner voor de directie, voeren van gesprekken met interne directies en het opstellen van een advies.

PROJECTLEIDER BIJ RIJKSVASTGOED

Binnen de organisatorische kaders integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding-, aanbesteding en/of realisatiefase van laadpalen bij rijksgebouwen door het hele land. Verbeteren en standaardiseren van werkprocessen.

FACILITAIR PROJECT COÖRDINATOR
BIJ DE ALLIANTIE

Verbeteren van de facilitaire dienstverlening op vier locaties van de Alliantie. Projectcoördinatie verschillende interne verhuisprojecten. Ondersteuning projectteam hybride werken. FMIS optimaliseren.

PROJECTMEDEWERKER HUISVESTING BIJ GGD AMSTERDAM-AMSTELLAND

Opstellen leidraad met betrekking tot de realisatie en exploitatie van de zogenaamde Ouder- en Kind locaties in Amsterdam. Opstellen advies ten behoeve van het exploitatieproces huisvesting.

CONTRACTMANAGER TECHNIEK  BIJ TNO

Beheren van de contracten voor het technisch onderhoud van alle TNO-locaties. Waarborgen dat kwaliteit voortdurend wordt geleverd volgens afspraak. Een langdurige samenwerkingsrelatie van wederzijds vertrouwen door bewustzijn en empatisch vermogen.

VASTGOEDONTWIKKELAAR/ ADVISEUR HUISVESTING BIJ POLITIE NEDERLAND

Verzorgen van workshops met gebruikers om tot een huisvestingsconcept te komen. Opstellen SPvE, verantwoordelijk voor gebruikskwaliteit van huisvesting. Met vastgoedontwikkelaar business case gestart voor een nieuwe locatie (LE Driebergen).

STRATEGISCH ADVISEUR HUISVESTING BIJ CBR

Advies en onderzoek naar benodigde strategisch huisvestingsbeleid voor huisvesting van het CBR voor de komende 10 jaar. Hierbij rekening houdend met alle interne en externe (zoals rijscholen en kandidaten) stakeholders, demografische- en geografische ontwikkelingen.

CONTRACTMANAGER BIJ HET RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Binnen een Integraal Project Management (IPM) team fulltime de rol van Contractmanager vervullen. Werken volgens IPM- en Lean methodiek met een scope van € 93 mln. aan diverse projecten bij verschillende klanten van het Rijksvastgoedbedrijf. 

TYPISCH MKE

KWALITEIT

We leggen de lat graag hoog.

PURPOSE

Duurzaam creëren van werkgeluk.

TRANSPARANT

Zelfs in de kleine lettertjes.

DIENSTEN

Huisvestingsadvies
Projectmanagement
Interim-management

CONTACT

Patrijsweg 26
2289 EX Rijswijk
015 – 333 30 19

SOCIALS