PROJECTEN

ADVISEUR HUISVESTING  BIJ SCHOLENGROEP NUOVO

Het uitvoeren van projecten en werkzaamheden rond technisch beheer en onderhoud van schoolgebouwen, inrichting, verbouwingen en renovaties. Vertalen van wensen en behoeften van scholen en medewerkers naar concrete plannen, ook implementatie van (kleinere) huisvestingsprojecten op diverse locaties.

PROJECTONDERSTEUNER  BIJ GEMEENTE DEN HAAG BIBLIOTHEKEN

Samen met de projectmanager, projectleiders en alle afdelingen een blauwdruk samenstellen voor de realisatie van een nieuwe bibliotheekvestiging. En deze meteen testen aan de hand van de twee nieuwe Bibliotheken die gerealiseerd worden.

PROJECTMANAGER HUISVESTING BIJ BIBLIOTHEEK DEN HAAG

Ontwikkeling begeleiden van huisvesting nieuwe bibliotheken. Wensen en eisen in kaart brengen van gebruikers en bewoners. Deelnemen aan verschillende project- en stuurgroepen ten behoeve van diverse  huisvestingsprojecten, zoals de tijdelijke huisvesting van een bibliotheek in het Rotonde-gebouw van de ANWB in Benoordenhout.

MEDIOR FACILITAIR COORDINATOR  BIJ GEMEENTE DEN HAAG, FACILITAIRE DIENST, DIENST PUBLIEKE ZAKEN

Het in kaart brengen van de huidige processen en werkzaamheden binnen de afdeling het organiseren van verbeter- en inspiratiesessie voor medewerkers, gericht op procesverbetering en verbetering van efficiëntie en het implementeren van FMIS Planon.

PROJECTMANAGER IMPLEMENTATIE SOFT SERVICES  BIJ SODEXO

Projectmanager voor de implementatie van facilitaire soft services (10 diensten) voor Leiden Lab and Office Consolidation vanuit Sodexo voor Johnson & Johnson. Verantwoordelijk voor het begeleiden van de transitie van project- naar beheerfase, het aansturen van het projectteam, het sturen op en het bewaken van het projectbudget.

PROJECTMANAGER HUISVESTING BIJ JGZ

Het uitvoeren van operationele werkzaamheden ter ondersteuning van de projectleider huisvesting JGZ en 27 Ouder- en Kindteams locaties in Amsterdam. Het ophalen en inventariseren van gebruikerswensen rond huisvesting en het acteren op huisvesting gerelateerde issues.

PROJECTMEDEWERKER AFDELING PROGRAMMA’S  BIJ RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling PEP RVB, waaronder het aanmaken van inkooporders, het analyseren van data omtrent maandelijkse realisatie en het optimaliseren van administratieve processen binnen de afdeling.

PROJECTONDERSTEUNER  BIJ RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling PEP RVB, waaronder het aanmaken van inkooporders, het analyseren van data omtrent maandelijkse realisatie en het optimaliseren van administratieve processen binnen de afdeling.

FACILITAIR ADVISEUR  BIJ KINDEROPVANG DICHTBIJ

Naar aanleiding van de fusie van drie kinderopvangstichtingen, het advies uitbrengen over de inrichting van een facilitaire organisatie, het opstellen van een basis PDC, het aanbesteden van de schoonmaakdienstverlening en het adviseren in de aanschaf van een FMIS systeem.

ADVISEUR HUISVESTING BIJ GGD IN AMSTERDAM-AMSTELLAND

In het samenwerkingsverband van de jeugdzorg Amsterdam-Amstelland verantwoordelijk voor het beheer en de projecten rondom de inrichting van Jeugdzorg locaties. Behartigen kwantitatieve en kwalitatieve behoeften voor JGZ-GGD en Stichting-OKT.

SENIOR OBJECTMANAGER BIJ RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Technisch beheer en onderhoud van specialties vastgoed in de Randstad. Diverse vervangings- en duurzaamheids-projecten. Opstellen meerjarenonder-houdsplannen (MJOP), kostenramingen, adviseren gebruikers en verbeteren dienstverlening van de leveranciers.

SENIOR ADVISEUR HUISVESTING BIJ MINISTERIE VAN FINANCIËN

Adviseren van de directie van het Ministerie van Financiën over het hybride werken na corona. Opstellen Plan van Aanpak, sparringpartner voor de directie, voeren van gesprekken met interne directies en het opstellen van een advies.

PROJECTLEIDER BIJ RIJKSVASTGOED

Binnen de organisatorische kaders integraal verantwoordelijk voor de voorbereiding-, aanbesteding en/of realisatiefase van laadpalen bij rijksgebouwen door het hele land. Verbeteren en standaardiseren van werkprocessen.

FACILITAIR PROJECT COÖRDINATOR
BIJ DE ALLIANTIE

Verbeteren van de facilitaire dienstverlening op vier locaties van de Alliantie. Projectcoördinatie verschillende interne verhuisprojecten. Ondersteuning projectteam hybride werken. FMIS optimaliseren.

PROJECTLEIDER HUISVESTING BIJ GGD JGZ

Opstellen leidraad met betrekking tot de realisatie en exploitatie van de zogenaamde Ouder- en Kind locaties in Amsterdam. Opstellen advies ten behoeve van het exploitatieproces huisvesting.

CONTRACTMANAGER TECHNIEK  BIJ TNO

Beheren van de contracten voor het technisch onderhoud van alle TNO-locaties. Waarborgen dat kwaliteit voortdurend wordt geleverd volgens afspraak. Een langdurige samenwerkingsrelatie van wederzijds vertrouwen door bewustzijn en empatisch vermogen.

VASTGOEDONTWIKKELAAR/ ADVISEUR HUISVESTING BIJ POLITIE NEDERLAND

Verzorgen van workshops met gebruikers om tot een huisvestingsconcept te komen. Opstellen SPvE, verantwoordelijk voor gebruikskwaliteit van huisvesting. Met vastgoedontwikkelaar business case gestart voor een nieuwe locatie (LE Driebergen).

STRATEGISCH ADVISEUR HUISVESTING BIJ CBR

Advies en onderzoek naar benodigde strategisch huisvestingsbeleid voor huisvesting van het CBR voor de komende 10 jaar. Hierbij rekening houdend met alle interne en externe (zoals rijscholen en kandidaten) stakeholders, demografische- en geografische ontwikkelingen.

CONTRACTMANAGER BIJ HET RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Binnen een Integraal Project Management (IPM) team fulltime de rol van Contractmanager vervullen. Werken volgens IPM- en Lean methodiek met een scope van € 93 mln. aan diverse projecten bij verschillende klanten van het Rijksvastgoedbedrijf. 

SERVICEMEDEWERKER BIJ PORT OF ROTTERDAM

Faciliteren van medewerkers op hun werkplek. Taken: Beheer bedrijfswagenpark; Operationeel beheer toegangscontrolesysteem, operationeel facilitair contractbeheer; Verwijzen van facilitaire en technische storingen haven breed, data-analyse van verschillende systemen en beheer vergadercentrum en reserveringen.

FACILITY PROJECT MANAGER EINDHOVEN BIJ SANDVIK

Begeleiden huuroverdracht van een warehouse met kantoorhuisvesting, regelen van contractoverdracht (pand, soft- en hardservices), adviseren over inrichting facilitaire afdeling in nieuwe huurderssituatie en het adviseren in herinrichtingsvraagstukken.

TYPISCH MKE

KWALITEIT

We leggen de lat graag hoog.

PURPOSE

Duurzaam creëren van werkgeluk.

TRANSPARANT

Zelfs in de kleine lettertjes.

DIENSTEN

Advies
Projectmanagement
Interim-management

CONTACT

Patrijsweg 26
2289 EX Rijswijk
015 – 333 30 19

SOCIALS