MINISTERIE VAN FINANCIËN

Opstellen advies en plan van aanpak hybride werken

Onze rol

Senior Adviseur huisvesting

Locatie

Den Haag

Looptijd

8 maanden
AANLEIDING
Huisvesting advies. In 2020 heeft de coronacrisis het Ministerie van Financiën ertoe aangezet om hybride werken te introduceren. Met kantoren gesloten en de noodzaak tot sociale afstand, moest het ministerie flexibele werkvormen omarmen. Er was huisvesting advies nodig met betrekking tot het bevorderen van telewerken, het herinrichten van werkruimten voor meer flexibiliteit en het opstellen van richtlijnen voor hybride werkpatronen.

DE OPDRACHT

Meer dan alleen adviseren

Het opstellen van een plan, adviseren en fungeren als sparringpartner voor de directie met betrekking tot huisvesting.
Project - Rijksvastgoedbedrijf - Projectmedewerker afdeling Programma's

Onze werkzaamheden

Plan van aanpak opstellen, adviseren en sparringpartner zijn voor de directie.
Plan van aanpak rond hybride werken opstellen
Adviseren directie omtrent hybride werken
Fungeren als sparringpartner voor de directie
Inventariseren van behoefte medewerkers rond hybride werken
Het resultaat

Het Ministerie van Financiën heeft inzicht gekregen in medewerkersbehoeften voor hybride werken

Het Ministerie van Financiën heeft inzicht gekregen in medewerkersbehoeften voor hybride werken. Het adviesrapport leverde concrete richtlijnen op voor de implementatie, waardoor flexibiliteit en tevredenheid toenamen. Dit verbeterde de operationele efficiëntie.
Als Senior Projectleider Huisvesting was ik verantwoordelijk voor het leiden van een cruciale opdracht bij het Ministerie van Financiën tijdens de transitie naar hybride werkvormen in 2020, een direct gevolg van de coronacrisis. Mijn takenpakket was erg divers en uitdagend. Voor mij was deze opdracht was een buitengewoon leerzame ervaring en de samenwerking met de directe opdrachtgever en directie was bijzonder constructief en verrijkend.
Fons Spliet, Senior Projectleider huisvesting