DIENST PUBLIEKSZAKEN GEMEENTE DEN HAAG

Proces verbetering afdeling facilitair

The,Hague,,South-holland/netherlands,-,122719:,City,Hall,Designed,By,American

Onze rol

Facilitair Projectleider

Locatie

Bibliotheek Den Haag

Looptijd

12 maanden
AANLEIDING
Het team wil een professionaliseringsslag maken op het gebied van werkprocessen, structuur en projecten.

DE OPDRACHT

Procesoptimalisatie

Het in kaart brengen en waar mogelijk optimaliseren van de processen. Deze processen visueel verwerken in flowcharts en werkinstructies. Met uiteindelijk als doel om de processen dusdanig in te regelen dat deze beter aansluiten bij de behoeftes van de klant.

Onze werkzaamheden

Op een gedegen en interactieve manier samen met het team en andere belanghebbende de processen onder de loep nemen en de bevindingen hiervan documenteren.
Het faciliteren van brownpapersessies met het team
Verspillingen en inefficiëntie binnen de processen opsporen en elimineren
Het opzoeken van afdeling overstijgende processen om beter met elkaar af te stemmen
Onderzoeken of processen voldoen aan klantbehoeften en deze bevindingen integreren in de processen
Het resultaat

Samen met het team is de gewenste professionaliseringsslag gemaakt.

De in kaart gebrachte en geoptimaliseerde processen zijn gedocumenteerd in de vorm van flowcharts, werkinstructies en procedures. Deze gecreëerde basis zorgt voor meer structuur en duidelijkheid in de werkwijzen voor zowel het team zelf als de klant. Ook zijn de eerste stappen gezet voor een hogere kwaliteit dienstverlening voor de klant.
Met veel plezier en voldoening kijk ik terug op mijn periode bij de Bibliotheek Den Haag en heb ik samen met het team mooie resultaten bereikt. Met de in kaart gebrachte processen ligt er een nieuwe basis en zijn bepaalde werkwijzen geoptimaliseerd. Het team kan hier verder op bouwen en de dienstverlening in de toekomst nog beter laten aansluiten op behoefte van de collega’s binnen de bibliotheek. Al met al was deze opdracht voor mij een ontzettend leuk en leerzaam proces!
Stefan Brons, Consultant