GGD VAN AMSTERDAM, JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Het op de kaart zetten van huisvesting binnen Jeugdgezondheidszorg, GGD van Amsterdam

Project - GGD Amsterdam - Adviseur huisvesting

Onze rol

Adviseur huisvesting

Locatie

Amsterdam

Looptijd

24 maanden
AANLEIDING
Vanwege de groeiende huisvestingsbehoeften binnen de Jeugdgezondheidszorg in Amsterdam, met name voor de Ouder- en Kindteam locaties (27), was er een dringende behoefte aan een interim huisvestingsadviseur.

DE OPDRACHT

Advies huisvestingsbehoeften

De huisvestingsbehoeften van de OKT-locaties in kaart brengen, huisvestingsprojecten initiëren en managen (verbouwingen, renovaties, uitbreidingen, nieuwe locaties), fungeren als de verbindende schakel tussen JGZ, GGD Centraal en de afdeling maatschappelijk vastgoed van de Gemeente Amsterdam.

Onze werkzaamheden

Huisvestingsbehoeften in kaart brengen, initiëren en managen van huisvestingsprojecten en de schakel zijn tussen JGZ, GGD en Gemeente Amsterdam.
Huisvestingsbehoefte in kaart brengen
Adviseren van manager bedrijfsvoering in huisvestingsvraagstukken
Managen huisvestingsprojecten
Verbinder tussen JGZ, GGD Centraal (directie) en Gemeente Amsterdam
Het resultaat

De huisvesting gerelateerde werkprocessen zijn geoptimaliseerd, met een duidelijke blauwdruk voor OKT-locatie inrichting.

Nieuwe locaties zijn succesvol opgeleverd en de samenwerking tussen GGD, JGZ en Gemeente is aanzienlijk verbeterd.
Onze huisvestingsadviseur heeft de uitdagende en leerzame taak op zich genomen om de vereisten van 27 Ouder- en Kindteam locaties in kaart te brengen. Zijn inspanningen hebben geleid tot de optimalisatie van huisvesting gerelateerde werkprocessen en een succesvolle oplevering van nieuwe locaties. Dit heeft tevens geleid tot een verbeterde samenwerking tussen alle betrokken partijen en een duidelijke blauwdruk voor toekomstige OKT-locatie inrichtingen een resultaat waar wij als collectief trots op zijn!
MKE Groep B.V.
Project - GGD Amsterdam, JGZ - Projectleider huisvesting