GEMEENTE DEN HAAG, BIBLIOTHEKEN DEN HAAG

Het bieden van expertise en ondersteuning in de uitbreiding van bibliotheekhuisvesting

Project - Gemeente Den Haag Bibliotheken - Projectleider huisvesting

Onze rol

Projectleider Huisvesting

Locatie

Den Haag

Looptijd

12 maanden
AANLEIDING
Bibliotheek Den Haag heeft de ambitie om te evolueren naar een wijkbibliotheek per verzorgingsgebied van circa 30.000 inwoners. Hier is een doelmatige aanpak voor nodig door een ervaren projectleider huisvesting. Planning, coördinatie en uitvoering is nodig om het project succesvol af te ronden.

DE OPDRACHT

Projectleider Huisvesting

De Projectleider Huisvesting is verantwoordelijk voor het effectief coördineren en beheren van alle aspecten met betrekking tot de uitbreiding van de huisvesting van het wijkbibliotheeknetwerk.
Bibliotheek

Onze werkzaamheden

Leiden van planning, coördinatie en uitvoering van uitbreidingsplan voor wijkbibliotheken. Opstellen en beheren van projectplannen, coördineren van partijen, voortgang bewaken, communicatie verzorgen en rapporteren aan management voor kwaliteitsborging.
Leiden van uitbreidingsplan voor wijkbibliotheken
Opstellen en beheren van projectplannen, inclusief budgetten.
Coördineren van betrokken partijen en projectvoortgang bewaken
Communiceren met stakeholders en rapporteren aan management voor kwaliteitsborging
Het resultaat

Opdracht loopt nog.

“Als Projectleider Huisvesting bij Bibliotheek Den Haag ben ik trots op mijn rol in het uitbreiden van ons wijkbibliotheeknetwerk, met als doel elk verzorgingsgebied van circa 30.000 inwoners te bedienen. Deze functie biedt me de unieke kans om een directe impact te hebben op de toegankelijkheid en het bereik van onze bibliotheekdiensten in de gemeenschap.”
Peterianne Innemee, Projectleider huisvesting