DE ALLIANTIE

Continuering van de facilitaire dienstverlening

Project - De Alliantie - Facilitair Project coordinator

Onze rol

Interim Facilitair projectcoördinator

Locatie

Hilversum, Almere, Amsterdam, Amersfoort

Looptijd

9 maanden
AANLEIDING
Door een herstructurering bij de afdeling facilitaire zaken ondervond de facilitaire afdeling van Alliantie een tekort aan personeel. Hierdoor was het noodzakelijk om het team van facilitaire coördinatoren te vervangen. Om toch te voorzien in het benodigde facilitaire leiderschap, hebben we ervoor gekozen om facilitair managers in te zetten.

DE OPDRACHT

Advies nodig bij facility management en interim rol

Het interim invulling van de functie Facilitair projectcoördinator voor het geven van tactisch/operationele advies en het uitvoeren van werkzaamheden binnen de afdeling facilitaire zaken, het oppakken van verschillende facilitaire projecten en adviseren bij het werven van het uiteindelijke team.
Hilversum

Onze werkzaamheden

Onze interim Facilitair projectcoördinator heeft bij de Alliantie, de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
Verbeteren en het waarborgen van de continuïteit van de facilitaire dienstverlening op vier locaties van de Alliantie
Leveranciersmanagement
Coördinatie verschillende interne verhuisprojecten - Ondersteuning projectteam hybride werken
FMIS optimaliseren
Het resultaat

De inzet van de interim Facilitair projectcoördinator heeft geleid tot continuering van de facilitaire dienstverlening binnen de Alliantie. Daarnaast zijn er adviezen overgenomen die ten goede zijn gekomen van efficiëntie, procesverbetering en samenwerking binnen de afdeling.

“Terugblikkend op de opdracht zorgde ik voor de continuïteit van de dienstverlening, optimaliseerde ik het leveranciersmanagement, coördineerde ik diverse verhuisprojecten en verbeterde het FMIS. Wat deze ervaring zo waardevol maakte, was de kans om op vele gebieden nieuwe kennis op te doen. Bovendien was de samenwerking met de opdrachtgever bijzonder prettig.”
Johan Nederveen, Consultant