Koen Fehrmann is eind 2014 gestart als projectleider bij FMHaaglanden. In deze periode heeft hij een zwaar project overgenomen met een harde deadline, specifiek en politiek karakter. Na het volledig, naar tevredenheid van de opdrachtgever, afronden van dit project zijn vervolg opdrachten gestart van uiteenlopende aard.