Claire Hoffman

Vanaf vandaag maakt Claire Hoffman namens MKE Groep BV het verschil bij het Rijksvastgoedbedrijf. Ze vervult daar de rol van projectleider.

Claire is in deze rol verantwoordelijk voor de voorbereiding-, aanbesteding- en/of realisatiefase van landelijke onderhouds- of investeringsprojecten. Vooral in het noorden van het land.