Hartelijk dank voor je aanmelding voor het Webinar Data & Analytics voor facilitair & vastgoed! Op vrijdag 18 juni a.s. ontvang je een link per e-mail van ons, om deel te kunnen nemen aan het webinar.

TOT DINSDAG 22 JUNI A.S. OM 16:00 UUR!


Mocht je onverhoopt verhinderd zijn om deel te kunnen nemen aan het webinar, laat dit uiterlijk op donderdag 17 juni a.s. aan ons weten, door je af te melden via contact@mke-groep.nl.